سفارش کناف کاری

ایجاد پروژه

مشخصات خود را با دقت وارد کنید

تماس کارشناس ما

کارشناس متخصصین ما با شما تماس می‌گیرند

بازدید و برآورد پروژه

از پروژه شما بازدید می کنیم و هزینه اجرا و مقدار مصالح مورد نیاز را مشخص می کنیم

توافق و شروع پروژه

قرارداد رسمی با شما منعقد می شود و پروژه براساس زمانبندی توافق شده اجرا می شود

سفارش پروژه کناف

در فرم زیر می توانید پروژه کناف یا ساخت و سازخشک خود را به متخصصین ما بسپارید

مشخصات پروژه خود را وارد کنید

چه خدماتی را لازم دارید؟
مشخصات فردی(ضروری)

0
تعداد نیروهای متخصص

0
تعداد شهرها

0
تعداد متراژ کارهای انجام شده

0
تعداد پروژه ها