آسمان مجازی چهره ها

آسمان مجازی چهره ها این مدل از آسمان مجازی برای افرادی که چهره های خاصی را دوست دارند و جز الگوهایشان می باشد طراحی می شود. چهره هایی ماندگار که در زندگی تک تک ما نقش مثبتی ایفا کرده اند و این چهره ها هستند که نقش ابدی در ذهن ما دارند.

آسمان مجازی دریا

آسمان مجازی دریا آب تنها جسم طبیعی است که انسان میتواند خود واقعی اش را در آن پیدا کند. دریا شاید تنها جایی باشد که تمام عناصر را به صورت یکجا در آن پیدا کرد و خودمان را در دریا طراحی آسمان مجازی دریا میتونه این حس را به ما القا کنه که بتونیم در…

آسمان مجازی ساختمان

آسمان مجازی ساختمان زاویه دید فوق العاده شگفت انگیز در آسمان مجازی طرح ساختمان و برج های بلند که از طرحهایی می شود استفاده کرد که ویژگی های ناب و بکر دارد و با دید عالی و حالتی سه بعدی را به رخ می کشد . آسمان مجازی طرح آسمان خراش ،ساختمان های بلند و….…